خدمات غرفه سازی و دکوراسیون داخلی

کاران دکور، طراح ، ناظر و مجری غرفه های نمایشگاهی مفتخر به همکاری با : پتروشیمی اصفهان *** مهندسی بین المللی ایریتک *** مهندسی نیک اندیش*** شرکت توتال *** حمل و نقل و پایانه های استان *** پژوهشگاه حوزه و دانشگاه *** سازمان نخبگان *** اجرای همزمان 5 غرفه در نمایشگاه کشاورزی ( آراسنج شیمی ، غزال شیمی ، ملی شیمی کشاورز ، رازی شیمی خرم ، زرین سرشت پارس ) *** نداگستر (صبانت) *** اجرای همزمان 5 غرفه با متراژ بیش از 500 متر در نمایشگاه راهسازی بندر عباس *** فرش امیران (اصفهان – رشت – تهران ) *** تهویه سام ( اصفهان – رشت ) *** ماشین سازی ماهان *** ماشین سازی یکتا صنعت *** سعادت توان بسپار *** سپاهان پویش *** پولاد کشش چهلستون *** چهل پنجره اسپادانا *** کوه نور *** پویا ژن *** طرح و کاشت ارغوان *** بوتیا صنعت ***زمان آواران *** شوفاژکار *** سپاهان توزیع*** ایران الکتریک***امیرکبیر پارتیکان***زرین جاودانه*** اکباتان بلبرینگ***هیدروآساب پارس*** گرماگستر *** دیرگداز های آتور *** شبکه پرداز ***و صدها پروژه غرفه سازی و دکوراسیون داخلی در سراسر کشور
نمایشگاه بین المللی تهراناطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی اصفهاناطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی اهوازاطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی بوشهراطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی تبریزاطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی زنجاناطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی شیرازاطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی مشهداطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی اردبیلاطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی همداناطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی کیشاطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی یزداطلاعات نمایشگاهتقویم نمایشگاه در سال 92 تقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی ارومیهاطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی اراکاطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی کرمانشاهاطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی قزویناطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی بیرجنداطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی رشتاطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی کردستاناطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 اطلاعات سال 94 موجود نیست
نمایشگاه بین المللی کرماناطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 اطلاعات سال 94 موجود نیست
نمایشگاه بین المللی لرستاناطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی شهرکرداطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 اطلاعات سال 94 موجود نیست
نمایشگاه بین المللی کرجاطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94
نمایشگاه بین المللی بندرعباساطلاعات نمایشگاهاطلاعات سال 92 موجود نیستتقویم نمایشگاه در سال 93 تقویم نمایشگاه در سال 94